Награде

Награда из 2018.г.

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије, „Судијски дани 2018“ одржаног у организацији Врховног касационог суда од 07. до 10.10.2018. године у Врњачкоj Бањи, Врховни касациони суд је у категорији „Награда за иновацију у управљању предметима или у управљању судом“, Основном суду у Новом Саду доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2018. години. Награда је додељена за активности које се спроводе у циљу обуке судијских приправника, као и сповођење електронске комуникације са спољним институцијама

Награда из 2017.г.

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије, „Судијски дани 2017“ одржаног у организацији Врховног касационог суда од 04. до 07.10.2017. године у Врњачкоj Бањи, Врховни касациони суд је у категорији „Награда за иновацију у управљању предметима или у управљању судом“, Основном суду у Новом Саду доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години. Награда је додељена за активности које се спроводе у циљу обуке судијских приправника, као и сповођење електронске комуникације са спољним институцијама.

Награда из 2016.г.

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије „Судијски дани- 2016“ у организацији Врховног касационог суда, одржаног од 09. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд је у категорији „Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године“ Основном суду у Новом Саду доделио награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години.