Судије

Законом о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.10/2023) уређују се положај судије, неспојивост са судијском функцијом, вредновање рада судије, материјални положај судије, услови и поступак за избор судије, престанак судијске функције, положај председника суда, положај судије поротника и дисциплинска одговорност судије.

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан за вршење судијске функције.

У  Основном суду у Новом Саду судијску функцију обавља 85 судија.

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину.


Судије Основног суда у Новом Саду по судским одељењима:

1. У судској згради у улици Сутјеска број 3

  

 

     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК 

 

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 

 1.

 Љубинка Чеман

 2.спрат

 271

 

 

 2.

 Татјана Жарковић

 2. спрат

 271

 

 

 3.

 Бранислава Перишић

 2. спрат

 272-a

 

 

 4.

 Стеван Павлов

 2.спрат 

 272

 

 

 

 

 

 

 

 

    KРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 судијa

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Синиша Надрљански

 1.спрат

 174

 

 2.

 Ђорђе Радовановић

 2. спрат

 274

 

 3.

 Јелена Врањешевић Товиловић

 1. спрат

 171

 

 4.

 Душан Дакић

 1. спрат

 164

 

 5.

 Весна Еремин Ђорђевић

 2. спрат

 204

 

 6.

 Јелена Мадић

 1. спрат

 114

 

 7.

 Даниела Вемић

 2. спрат 269

 

 8.

 Сандра Гавански

 2. спрат

 270

 

 9.

 Бранка Поповић

 1. спрат

 159

 

 10.

 Милијана Ташин

 2. спрат

 202

 

 11.

 Драган Мутибарић

 1. спрат

 168

 

 12.

 Мара Вукмировић

 1. спрат

 109

 

 13.

 Снежана Грозданић

 2. спрат

 267

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Мирјана Вицковић

 1. спрат

 161

 

 2.

 Татјана Паклединац

 1. спрат

 167

 

 3.

 Јелена Обренов

 1. спрат

 156-а

 

 4.

 Миладин Војводић

 1. спрат

 111

 

 5.

 Сенка Бајило

 приземље

 34-a

 

 6.

 Ана Грубер

 1. спрат

 108

 

 7.

 Растилав Адамек

 приземље

 33

 

 8.

 Стреховски Наташа

 1. спрат

 175-a

 

 9.

 Јелена Богадновић Малешевић

 1. спрат

 176

 

 10.

 Kатарина Вујовић

 1. спрат

 166

 

 11.

 Јасмина Гаврић

 1. спрат

 174

 

 12.

 мр Милка Гајинов

 1. спрат

 162

 

 13.

 Мирна Вујичић Бурсаћ

 1. спрат

 157-а

 

 14.

 Бранислава Дебељачки

 приземље

 29-a

 

 15.

 Taња Дробњак

 2. спрат

 263

 

 16.

 Милица Ђурић

 1.спрат

 170

 

 17.

 Вера Вујичић Марић

 1. спрат

 155-a

 

 18.

 Mилица Јанча

 2. спрат

 277

 

 19.

 Ивана Карапанџић

 2. спрат

 260

 

 20.

 Данијела Козомора

 2. спрат

 278

 

 21.

 Бранка Косовац

 1. спрат

 170-б

 

 22.

 Тамара Куцурац

 приземље

 28

 

 23.

 Моника Море

 приземље

 34-д

 

 24.

 Драгица Медан

 2. спрат

 266

 

 25.

 Татјана Мандић

 1. спрат

 155

 

 26.

 Бојан Котур 

 1. спрат

 163

 

 27.

 Рада Матанић

 1. спрат

 157

 

 28.

 Драгaна Митрић Савић

 1. спрат

 162-а

 

 29.

 Александра Мусић

 1. спрат

 158

 

 30.

 Тамара Мојсејев

 2. спрат

 262

 

 31.

 Aлександар Недељков

 приземље

 30

 

 32.

 Марко Петровић

 приземље

 30-а

 

 33.

 Јелена Павловић

 1. спрат

 160

 

 34.

 Оливера Била

 1. спрат

 176-a

 

 35.

 Драгана Пејовић

 1. спрат

 170-a

 

 36.

 Снежана Петровић Укропина

 2. спрат

 253

 

 37.

 Мирна Попов Ружичић

 1. спрат

 115

 

 38.

 Срђан Пуповић 

 1. спрат 

 172

 

 39.

 Марија Козлина

 приземље

 32

 

 40.

 Маја Боровац

 приземље

 27

 

 41.

 Тимеа   Тот

 1. спрат

 156

 

 42.

 Мaja Рис Соса

 1. спрат

 175

 

 43.

 Мирјана  Шпоња

 приземље

 34-б

 

 44.

 Љиљана Батало

 приземље

 29-б

 

 45.

 Мирна Џелетовић

 2. спрат

 275

 

 46.

 Јованка Травар

 2.спрат

 251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ    

 

 судијa

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Гордана Кесер

 приземље

 29-ц

 

 2.

 Даниела Котарлић

 2. спрат

252-а 

 

 3.

 Милош Секулић

 приземље

 33-а

 

 

 

 

 

 

 ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА

 

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 

 1.

 Mирјана Родић

 1. спрат

 165

 

 

 2.

 Бојана Вујић

 2. спрат

 210

 

 

 3.

 Татјана Пемац Јакубец

 2. спрат

 259

 

 

 4.

 Вера Милишић

 2. спрат

 264

 

 

 5.

 Александра Херак

 1. спрат

 169

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Леона Русковски  Дорогхази

 1. спрат

 176-ц

 

 2.

 Слободанка Милић Жабаљац

 приземље

 34-ц

 

 3.

 Александра  Лукић Николић

 приземље

 28-ц

 

 4.

 Ана Бељкаш

 1. спрат

 157

 

 5.

 Анa Бурић

 2. спрат

 252

 

 6.

 Анђелка Газивода

 2. спрат

 205

 

 7.

 Јелена Тороман

 2. спрат

 273-а

 

 8.

 Весна Мићин

 приземље

 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Снежана Николић

 приземље

 31

 

 

 2.

 Александар Чакић

 приземље

 37

 

 

 3.

 Мирослав Чонић

 приземље

 37

 

 

 

 

2. У судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду

 

  ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број суднице

 1.

 Јелена Војновић

 приземље

 10-ц

 2.

 Радомир Штула

 приземље

 7