Судије

Закон о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017) прописује поступак за избор судија, заклетву и ступање судија на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.

У  Основном суду у Новом Саду судијску функцију обавља 98 судија.

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину.


Судије Основног суда у Новом Саду по судским одељењима:

1. У судској згради у улици Сутјеска број 3

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

  

 судија

 спрат

 број собе

 1.

 Љубинка Чеман

 2. спрат

 271

 2.

 Татјана Жарковић

 2. спрат

 271

 3.

 Зоран Кесер

 2. спрат

 272-а

 4.

 Бранислава Перишић

 2. спрат

 272-а

 

 

    КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 судијa

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 мр Сања Берак

 2.спрат

 274

 

 2.

 Синиша Надрљански

 1. спрат

 174

 

 3.

 Јелена Врањешевић Товиловић

 1. спрат

 171

 

 4.

 Душан Дакић

 1. спрат

 164

 

 5.

 Весна Еремин Ђорђевић

 2. спрат

 204

 

 6.

 Јелена Мадић

 1. спрат

 114

 

 7.

 Стеван Павлов

 2. спрат

 272

 

 8.

 Даниела Вемић

 2. спрат 269

 

 9.

 Невена Петровић

 1. спрат

 161

 

 10.

 Бранка Поповић

 1. спрат

 159

 

 11.

 Ђорђе Радовановић

 2. спрат

 274

 

 12.

 Милијана Ташин

 2. спрат

 202

 

 13.

 Драган Мутибарић

 1. спрат

 168

 

 14.

 Сандра Гавански

 2. спрат

 270

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 Миладин Војводић

 1.спрат

 111

 

 2.

 Татјана Паклединац

 1. спрат

 167

 

 3.

 Јелена Обренов

 1. спрат

 156-а

 

 4.

 Мирјана Вицковић

 1. спрат

 161

 

 5.

 Сенка Бајило

 приземље

 34-a

 

 6.

 Тамара Башић

 2. спрат

 261

 

 7.

 Растилав Адамек

 приземље

 33

 

 8.

 Стреховски Наташа

 1. спрат

 175-a

 

 9.

 Јелена Богдановић Малешевић

 1. спрат

 176

 

 10.

 Kатарина Вујовић

 2. спрат

 264

 

 11.

 Јасмина Гаврић

 1. спрат

 174

 

 12.

 мр Милка Гајинов

 1. спрат

 162

 

 13.

 Мирна Вујичић Бурсаћ

 1. спрат

 157-а

 

 14.

 Бранислава Дебељачки

 приземље

 29-a

 

 15.

 Taња Дробњак

 2. спрат

 263

 

 16.

 Милица Ђурић

 1. спрат

 170

 

 17.

 Вера Вујичић Марић

 1. спрат

 155-a

 

 18.

 Mилица Јанча

 2. спрат

 267

 

 19.

 Ивана Карапанџић

 2. спрат

 260

 

 20.

 Данијела Козомора

 2. спрат

 278

 

 21.

 Бранка Косовац

 1. спрат

 170-б

 

 22.

 Тамара Куцурац

 приземље

 28

 

 23.

 Моника Море

 приземље

 34-д

 

 24.

 Раденко Малетин

 приземље

 35

 

 25.

 Татјана Мандић

 1. спрат

 155

 

 26.

 Весна Маричић

 приземље

 27-a

 

 27.

 Рада Матанић

 1. спрат

 157

 

 28.

 Драгaна Митрић Савић

 1. спрат

 162-а 

 

 29.

 Александра Мусић

 1. спрат

 158

 

 30.

 Тамара Мојсејев

 2. спрат

 262

 

 31.

 Aлександар Недељков

 приземље

 30

 

 32.

 Марко Петровић

 приземље

 30а

 

 33.

 Јелена Павловић

 1. спрат

 160

 

 34.

 Оливера Била 

 1. спрат

 176-а

 

 35.

 Драгана Пејовић

 1. спрат

 170-a

 

 36.

 Снежана Петровић Укропина

 2. спрат

 253

 

 37.

 Мирна Попов Ружичић

 2. спрат

 253

 

 38.

 Радмила Поповић

 1. спрат

 157-б

 

 39.

 Срђан Пуповић

 1. спрат

 172

 

 40.

 Љиљана Радмило Малетин

 2. спрат

 257

 

 41.

 Тимеа Тот

 1. спрат

 156

 

 42.

 Мaja Рис Соса

 1. спрат

 175

 

 43.

 Мирјана  Шпоња

 приземље

 34-б

 

 44.

 Марија Козлина

 приземље

 32

 

 45.

 Taтјана Кушлић

 приземље

 29-б

 

 46.

 Драгица Медан

 2. спрат

 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 Јованка Травар

 2. спрат

 251

 

 2.

 Гордана Кесер

 приземље

 29-ц

 

 3.

 Милош Секулић

 приземље

 33-а

 

 

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ

 

 

 судија

 спрат

 број собе

 

 

 

 1.

 Mирјана Родић

 1. спрат

 165

 

 

 2.

 Бојана Вујић

 2. спрат

 210

 

 

 3.

 Ана Грубер

 1. спрат

 108

 

 

 4.

 Татјана Пемац Јакубец

 2. спрат

 259

 

 

 5.

 Aлександра Херак

 1. спрат

 169

 

 

 6.

 Вера Милишић

 приземље

 27

 

 

 

   ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

 

 судија

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 Гордана Главашки

 1. спрат

 157-ц

 

 2.

 Слободанка Милић Жабаљац

 приземље

 34-ц

 

 3.

 Александра  Лукић Николић

 приземље

 28-ц

 

 4.

 Ана Бељкаш

 приземље

 34

 

 5.

 Анa Бурић

 2. спрат

 252

 

 6.

 Анђелка Газивода

 2. спрат

 205

 

 7.

 Бојан Котур

 1. спрат

 163

 

 8.

 Леона Русковски  Дорогхази

 1. спрат

 176-ц

 

 9.

 Јелена Тороман

 2. спрат

 273-a

 

 

 

 

 

 

 

  ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 Снежана Николић

 приземље

 31

 

 

 2.

 Александар Чакић

 приземље

 37

 

 

 3.

 Мирослав Чонић

 приземље

 37

 

 

 

    2. У судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду

       

  ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број собе

 

 

 1.

 Јелена Војновић

 приземље

 10-ц

 

 2.

 Љиљана Батало

 приземље

 8

 

 3.

 Маја Боровац

 Породиљско 

 боловање

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број собе

 1.

 Драгана Митровић

 приземље

 10-а

 2.

 Радомир Штула

 приземље

 7