Регистар медијатора

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници Министарства правде.

 Преузмите списак посредника  

*Линк за преузимање са сајта Министарства правде

https://www.mpravde.gov.rs/files/registers/posrednici-20201225.xlsx

 Преузмите регистар посредника  

*Линк за преузимање са сајта Министарства правде 

https://mpravde.gov.rs/intermediaries.php