Регистар медијатора

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници Министарства правде.

 

*Линк за преузимање списка медијатора са сајта Министарства правде

 Списак медијатора

 

 

*Линк за непосредни увид у Регистар посредника на сајту Министарства правде 

 Регистар посредника