Инфо служба за медијацију

 

Инфо служба за медијацију

У Основном суду у Новом Саду постоји Инфо служба за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације) - „Инфо служба за медијацију“. Судија Тања Дробњак је надзорни судија за послове из области рада Инфо службе Основног суда у Новом Саду за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације).

Основни суд у Новом Саду, у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији, које су донели Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде, отворен је за сарадњу са свим пружаоцима услуга медијације у циљу унапређења примене медијације.

За сва додатна обавештења у вези медијације могуће је обратити се судији Тањи Дробњак (судница 263/II спрат), на број телефона 021/4876-370 или слањем електронске поште на имејл адресу : medijacija@ns.os.sud.rs.