Реч надзорног судије за медијацију

 

Поштовани грађани,

 

Kао надзорна судија за Инфо службу за подршку решавању спорова путем посредовања (медијације), желела бих да вам укажем на значај медијације, као и да се осврнем на примену медијације у Републици Србији и у нашем суду.

Основна и специјализована обука за медијатора, које сам завршила, изванредан су начин стручног усавршања, али и неопходан услов за сваког ко жели да се бави медијацијом. Такође, ове обуке представљају и испит на ком се, кроз велики број симулација, интерактивног учешћа и „стављања у туђе ципеле или у туђу кожу“ добија јасан увид у сопствену објективност и способност посредовања.

Поред тога што су обуке намењене људима који желе професионално да се баве медијацијом, топло би их препоручила и свим запосленима у правосуђу, како би својим ауторитетом и стручним знањем, помогли вама, као грађанима, да се определите баш за наведени алтернативни начин решавања спорова.

Важно ми је да Вам укажем на основне предности медијације.

Медијација је бржи, једноставнији, ефикаснији и јефтинији начин мирног решавања спорова из ког сукобљене стране излазе задовољније из разлога што су, уз посредовање медијатора, саме дошле до решења које је прихватљиво свим странама. Такав епилог је другачији од судских поступака где одлуку доноси суд, искључиво применом права и правних норми, и у ком је страна која изгуби парницу увек незадовољна, док често ни страна која је добила спор, није задовољна јер је очекивала да њен захтев буде у потпуности усвојен, да јој се досуде сви настали трошкови, да се поступак спроведе брже и слично. У медијацији нема губитника, већ се проналази решење које ће представљати задовољство обе стране.

Такође, један од бенефита наведеног алтернативног решавања спорова јесте и спречавање нових и даљих спорова између истих страна, а који спорови су проистекли из истог извора незадовољених потреба. Као пример, навела бих лоше комшијске односе, из којих, сведоци смо, произилази велики број вишегодишњих, па чак, и вишедеценијских различитих судских поступака (сметање поседа, накнада штете због повреде части и угледа, нарушавање права на приватност и слично). У поступку медијације се не тежи само изналажењу решења конкретног спора, већ и побољшавању односа између страна, а самим тим, и избегавању будућих спорова, који су и емотивно и финансијски исцрпљујући, како  за поједница, тако  и за систем.

Битно ми је да вам укажем на то да се у постигнут договор-споразум пред медијатором, можете поуздати јер исти има снагу извршне исправе под прописаним законским условима, као и да медијацији можете приступити пре, у току и након окончања судског поступка.

На крају бих нагласила да су парничне странке, уколико до окончања првог судског рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, ослобођене плаћања судских  такси.

У Србији је поступак медијације регулисан Законом о посредовању у решавању спорова из 2014. који омогућава решавање спорова мирним путем, ван суда путем посредовања - медијације. Ради развоја медијације, Србија је постала и потписница Сингапурске Конвенције о медијацији која представља кључни инструмент олакшавања међународне привреде и промоције медијације као алтернативног и ефикасног начина решавања спорова.

Развоју медијације значајно је допринела и допуна Закона о судским таксама која се примењује од 1. јануара 2019. године којом се странке ослобађају од плаћања судских такси уколико се парнични поступак, између осталог, оконча до дана закључења првог рочишта за главну расправу посредовањем (медијацијом).

У Инфо служби за медијацију, можете добити све потребне информације о медијацији и овом начину решавања спорова, као што то можете урадити и нашем сајту у рубрици и подрубрикама намењеним медијацији. Просторија Инфо службе се налази на првом спрату, соба бр. 176Б, и иста је адаптирана за одржавање поступка медијације од стране медијатора који евентуално немају свој простор, као и за пружање информација о медијацији, те за афирмисање и подржавање медијације у суду на другe начинe.

У оквиру упознавања шире јавности са предностима алтернативног решавања спорова, у Основном суду у Новом Саду планирамо медијске промоције, дане отворених врата и сличне акције. Такође, већи број судија и судијских сарадника је од стране суда већ упућен на обуке за медијаторе које су неопходан услов за примену механизама за алтернативно решавање спорова. Наш суд подстиче активну сарадњу са пружаоцима услуга медијације. Такође, на сајту суда постоји доступан директан линк за актуелни списак свих  медијатора уписаних у Регистар медијатора Министраства правде.

Сматрам да је медијација у овом тренутку у довољној мери заступљена, али и да је тек чекају добри дани, чему ће свакако допринети активности усмерене на развијање друштвене свести о добробити наведеног начина решавања спорова. Трудићемо се да информације о овом начину решавања спорова буду доступније и транспарентније.

Након свега, позивам вас, поштовани грађани, да се информишете, било путем нашег суда и рубрука на сајту, или на неки други начин, о предностима које доноси овај поступак, те да заједнички допринесемо бржем и ефикаснијем решавању спорова.

 

С поштовањем,

судија  Тања Дробњак

Надзорна судија за подршку решавању спорова путем посредовања (медијације)