Акти

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ
Величина : 2.44 MB
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОСНОВНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Величина : 0.6 MB
ОДЛУКА о одређивању лица задуженог за родну равноправност
Величина : 0.29 MB
ПЛАН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ
Величина : 0.45 MB
Извештај о раду суда за 2021.годину
Величина : 0.3 MB
Протокол о сарадњи
Величина : 0.26 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Величина : 1.53 MB
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
Величина : 0.59 MB
Програм доквалификације државних службеника и намештеника
Величина : 1.25 MB
Правилник о анонимизацији
Величина : 0.91 MB