Контакт подаци

Контакт подаци

 

Назив органа и седиште: Основни суд у Новом Саду

                                                 Сутјеска улица број 3

                                                   21101 Нови Сад

                                                   Република Србија

 

Матични број: 08864365

Порески идентификациони број: 106399502

Шифра делатности: 8423

Регистарски број: 8227493650

 

Интернет презентација: www.ns.os.sud.rs

Адреса електронске поште:

-          за судску управу и председника суда: uprava@ns.os.sud.rs

-          за судске предмете и писарницу: e-pisarnica@ns.os.sud.rs;

-          сарадња са медијима: milos.stojsic@ns.os.sud.rs ; svjetlana.radovanovic@ns.os.sud.rs

 

Број телефона централе суда: 021/4876-100

Број телефона управе суда: 021/4876-360

Број портпарола суда: 064/8890-970

Факс: 021/451-071

 

Бројеви телефона за  странке   у погледу информације о судским предметима у следећим писарницама:

 

       -       кривична писарница: 021/4876-136

       -       парнична писарница (општа парница, радни и породични спорови): 021/4876-141

       -       извршна писарница: 021/4876-192

       -       ванпарнична писарница и оставине: 021/417-627