Контакт подаци

 

Назив органа и седиште: Основни суд у Новом Саду

                                                 Сутјеска улица број 3

                                                   21101 Нови Сад

                                                   Република Србија

 

Матични број: 08864365

Порески идентификациони број: 106399502

Шифра делатности: 8423

Регистарски број: 8227493650

 

 

Интернет презентација: www.ns.os.sud.rs

Адреса електронске поште:

-          за судску управу и председника суда: uprava@ns.os.sud.rs

-          за судске предмете и писарницу: e-pisarnica@ns.os.sud.rs;

 

 

По Захтевима за приступ информацијама од јавног значаја поступа судска управа Основног суда у Новом Саду, па исте можете упутити на: uprava@ns.os.sud.rs 

 

Сарадња са медијима: 

Представници средстава јавног информисања могу контактирати Службу за информисање Основног суда у Новом Саду путем нове мејл адресе: infosluzba@ns.os.sud.rs,  као и на број телефона Портпарола суда: 064 8890-970.

Руководилац Службе за информисање - судија Ивана Карапанџић

Заменици руководиоца Службе за информисање - судија Милица Јанча и судија Милијана Ташин

Члан Службе за информисање - судија Снежана Грозданић 

Портпарол суда - Свјетлана Радовановић и Сања Жигић

Судијски сарадници Службе за информисање - Драган Петронијевић

Секретар суда - Нина Јевић Королија

 

 

Број телефона централе суда: 021/4876-100

Број телефона управе суда: 021/4876-360

Факс: 021/451-071

 

 

 Бројеви телефона за  странке   у погледу информације о судским предметима у следећим писарницама:

 

-       кривична писарница: 021/4876-136

 

-       парнична писарница (општа парница, радни и породични спорови)/ шеф одсека Драгана Стефановић, налази се у приземљу соба број 39-б, телефони:

        021/4876-140, 021/4876-141, 021/4876-142, 021/4876-167,

        021/4876-176, 021/4876-177, 021/4876-178, 021/4876-179,

        021/4876-181, 021/4876-186, 021/4876-187 и 021/4876-188.

-       извршна писарница: 021/4876-137, 021/4876-138

-       ванпарнична писарница и оставине: 021/417-627, 064/8890-976