Јавни конкурси

Јавни конкурс - мај 2021

Јавни конкурс - мај 2021 Величина: 6.46 MB
Образац пријаве - секретар суда Величина: 0.03 MB
Образац пријаве - судијски помоћник Величина: 0.03 MB
Образац пријаве - управитељ писарнице Величина: 0.03 MB
Изјава образац бр. 1 – 2021 Величина: 0.02 MB
Изјава образац бр. 1а – 2021 Величина: 0.01 MB
Питања за проверу општих функционалних компетенција државних служеника - област организације и рада државних органа у Републици Србији Величина: 0.19 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама кандидата радно место-секретар суда Величина: 0.09 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама кандидата радно место-судијски помоћник Величина: 0.09 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама кандидата радно место-управитељ писарнице Величина: 0.08 MB
Листа свих кандидата који су испунили мерила и изабрани кандидати Величина: 0.98 MB