Јавни конкурси

Листа кандидата под шифром пријаве и име и презиме кандидата изабраних у конкурсном поступку Величина: 0.08 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК радно место – секретар суда Величина: 0.04 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК радно место – судијски помоћник Величина: 0.04 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК радно место – записничар Величина: 0.04 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК радно место – уписничар Величина: 0.04 MB
Јавни конкурс - Април 2022.г. Величина: 0.07 MB
Образац пријаве - секретар суда Величина: 0.13 MB
Образац пријаве - судијски помоћник Величина: 0.13 MB
Образац пријаве - записничар Величина: 0.13 MB
Образац пријаве - уписничар Величина: 0.13 MB
Изјава образац бр. 1 – 2022 Величина: 0.02 MB
Изјава образац бр. 1а – 2022 Величина: 0.01 MB
Питања за проверу општих функционалних компетенција државних служеника - област организације и рада државних органа у Републици Србији Величина: 0.19 MB