Пресудом Апелационог суда у Новом Саду од 15.05.2024. године потврђена је пресуда Основног суда у Новом Саду донета дана 05.02.2024.године у кривичном поступку против окривљеног Р.Б.(41) из Новог Сада, којом је исти оглашен кривим због кривичног дела тешка крађа у покушају из члана 204 став 1 тачка 3 у вези члана 30 Кривичног Законика.

Окривљени је кривично дело извршио на тај начин што је дана 24.09.2022. године у Петроварадину, када му је способност да схвати значај свог дела и управља својим поступцима била смањена, али не до битног степена, свестан свог дела и хтео његово извршење, при чему је био свестан забрањености истог, у намери да себи прибави противправну имовинску корист веће вредности, покушао да другом одузме туђе покретне ствари на нарочито дрзак начин, тако што је ушао у кућу оштећених док су спавали у својим собама са децом, а чија су капија и врата од куће била откључана, те прошао кроз ходник који води до кухиње у коју је ушао и почео да врши преметачину по кухињском елементу, али је оштећена када је чула „звецкање“, устала те окривљеног затекла у кухињи да претура по фиоци кухињског елемента у којој се налази есцајг, и више пута рекла „Шта радиш то“, на шта је окривљени одговорио „Сањаш“, те када је оштећена схватила да то није њен супрут, истог је позвала, па су окривљеног спречили да доврши кривично дело које је започео и позвали полицију.

Окривљени је сада правноснажно осуђен на казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 8(осам) месеци.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду