Судији Основног суда у Новом Саду, Милки Гајинов, престала је судијска функција дана 25.05.2024. године, због навршења радног века, што је утврђено Одлуком Високог савета судства од 04.04.2024. године.