Председник Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, учествовала је у дводневном саветовању које је одржано у Бања Луци у периоду од 26.04.-27.04.2024. године, на тему ,,Дјеца и малољетници као учиниоци и жртве кривичних дјела – законодавни и институционални одговор“, која је тренутно и једна од најактуелнијих тема у области кривичног права. На скупу су између осталих говорили председник Српског удржења за кривичноправну теорију и праксу, академик проф. др Станко Бејатовић, који је навео да се ово Саветовање 15. пут организује у Републици Српској, те да тренутно нема актуелније теме и да нас стање малолетничке делинквенције обавезује да се бавимо овом проблематиком у циљу што успешније борбе против овакве друштвене појаве.

Министар правде Републике Српске, Милош Букејловић је истакао да је овај међународни научни скуп прилика да се још једном сагледа примена законских решења, везаних за кривичноправно реаговање на малолетничку делинквенцију, те да су покренути бројни кораци у превенцији, јер је у превенцији одговор.

Државни секретар Министарства правде Републике Србије, Ливија Павићевић, која је присуствовала скупу навела је да је радној групи за измене законских решења стигло мноштво иницијатива у вези регулисања ове области.

На Међународном научно-стручном саветовању учествовали су академик проф. др Миодраг Н. Симовић, проф. др Љубинко Митровић, проф. др Драгана Коларић и многи други стручњаци из области малолетничке делинквенције из Републике Србије, Републике Српске, Црне Горе и БиХ, а поводом овог Саветовања објављен је и Зборник 28 научних стручних радова. Организатори наведеног Саветовања су Министарство правде и Народна скупштина Републике Српске, Удружење правника Републике Српске и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу из Београда.