Првом изменом и допуном Годишњег распореда послова овог суда за 2024. годину посл. бр. Су I-2-25/23-1 од 18.12.2023. године, судија Јелена Обренов је распоређена на Одељење породичних спорова почев од 15.01.2024. године.

Информације о предметима којима је сада задужена именована судија, као и о предметима у којима је поступала судија Јелена Обренов на Парничном одељењу а који су сада додељени у рад другим судијама Парничног одељења, странке и пуномоћници странака, могу добити у Парничној писарници овог суда.