Дана 7. јула 2023. године, на Правном факултету у Новом Саду, додељени су сертификати студентима треће и четврте године основних академских студија, који су у току зимског и летњег семестра школске 2022/2023. године похађали програме практичне наставе, реализоване у 4 циклуса, у Основном суду у Новом Саду.

Свечаној додели сертификата, студентима који су похађали програм практичне наставе, присуствовали су заменик в.ф. председника Основног суда у Новом Саду, судија Милица Јанча и судијски помоћник Јована Ђордан.

Практична настава је реализована у оквиру Протокола о сарадњи закљученог између Правног факултета у Новом Саду и Основног суда у Новом Саду, а у чијој реализацији су учествовали в.ф. председника суда судија Тамара Радовић, као ментор из области упознавања студената са радом судске управе, судија Душан Дакић за област кривичног права, судија Милица Јанча и судија Александра Херак за област грађанског права, те судија Слободанка Милић Жабаљац за област радног права.

Овај вид студентске праксе представља својеврсну обуку студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, у оквиру које су студенти били у могућности да прате ток судског поступка, анализирају судски поступак са судијама, али и да сами буду учесници симулације суђења, што је допринело проширивању њиховог знања из наведених области. Надамо се да ће овакав начин практичног и непосредног упознавања студената Правног факултета са радом суда, допринети да се по окончању студија определе да своју правничку каријеру започну у правосудним органима.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду