Сви предмети којима је била задужена судија Тимеа Тот, расподељени су у рад осталим судијама парничног одељења, због оправдане привремене спречености именоване судије за рад, а у складу са одредбама Судског пословника. Све информације у вези са наведеним предметима странке и њихови пуномоћници могу добити у парничној писарници овог суда.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду