Пресудом Основног суда у Новом Саду од 29.11.2022. године окривљени Станковић  Огњен је оглашен кривим због кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика, кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика и кривичног дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика и осуђен  на  јединствену казну затвора у трајању од 1(једне) године и 8(осам) месеци, док је окривљени Пузовић Дамјан оглашен кривим због  кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика и осуђен  на  јединствену казну затвора у трајању од 1(једне) године и 8(осам) месеци. Наведеном пресудом, на основу члана 422 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку, у односу на окривљеног Станковић Огњена одбијена је оптужба да је извршио  кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили браниоци окривљених.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 20.06.2023. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд наводи да првостепена пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, те да је првостепени суд правилно и потпуно утврдио чињенично стање на које је правилно и законито применио одредбе Кривичног законика, након чега је донео правилну и на закону засновану одлуку о кривичним санкцијама.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду