Вршилац функције председника Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, је дана 13.04.2023. године закључила Уговор о стручном оспособљавању са 8 приправника-волонтера, који ће за своје стручно оспособљавање у наредних годину дана примати редовну новчану накнаду. На овај начин успешно је реализовано учествовање нашег суда у Јавном позиву за реализацију мере стручне праксе у 2023. години, расписаном од стране Националне службе за запошљавањe.

Поводом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2023. години, који је расписан од стране Градске управе за привреду, вршилац функције председника суда Тамара Радовић је дана 01.06.2023. године закључила Уговор о стручном оспособљавању са 3 приправника-волонтера који ће обављати приправничку обуку у нашем суду, такође уз примање месечне накнаде наредних годину дана.

Приправничка обука јесте стручна пракса која подразумева стручно оспособљавање приправника-волонтера за самосталан рад у струци, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита – правосудног испита, а обављање праксе уз обезбеђену накнаду пружа сатисфакцију и даје додатни подстрек приправницима чије ангажовање доприноси раду суда.  

Честитамо свим приправницима-волонтерима који су закључили Уговоре и позивамо их да и након завршетка приправничког стажа и полагања правосудног испита, даљу каријеру наставе у нашем суду.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.  

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду