Пред Основним судом у Новом Саду је у току кривични поступак против окривљеног Р.Б.(53) из Новог Сада због кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 1 Кривичног Законика, кривичног дела непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 296 став 1 Кривичног Законика и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 и 2 у вези става 1 Кривичног Законика.

Дана 05.07.2023. године, одржан је главни претрес у овом кривичном поступку, те је на предлог браниоца окривљеног, а са којим предлогом се сагласило Основно јавно тужилштво у Новом Саду, окривљеном укинут притвор и изречена мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора. 

Наредни главни претрес заказан је за 28.09.2023. године у 11:00 часова у судници број 171 на првом спрату.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду