Дана 05.06.2023. године у Основном суду у Новом Саду је одржан главни претрес у кривичном поступку против окривљеног Р.Б.(53) из Новог Сада због кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја, кривичног дела непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности.

На одржаном главном претресу, окривљени није изнео своју одбрану, јер је изјавио да се не осећа способним да изнесе исту, те је одређено судскопсихијатријско вештачење на околност да ли је окривљени способан да учествује у поступку.

Наредни главни претрес заказан је за 05.07.2023. године у 12:00 часова, судница број 171/I спрат.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду