Кривично ванпретресно веће Основног суда у Новом Саду, на седници већа одржаној 27. марта  2023. године донело је решење о потврђивању оптужнице Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, која је подигнута против окривљеног Р.Б.(53) из Новог Сада због кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 1 Кривичног Законика, кривичног дела непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 296 став 1 Кривичног Законика и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 и 2 у вези са ставом 1 Кривичног Законика.

Наведено решење је постало правоснажно, а Оптужница Основног јавног тужилаштва у Новом Саду ступила је на правну снагу.

Оптужницом Основног јавног тужилаштва у Новом Саду окривљеном се ставља на терет да је дана 03.12.2022. године у Новом Саду, извршио следећа кривична дела и то: кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 1 Кривичног Законика, кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 296 став 1 Кривичног Законика и кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 и 2 у вези са ставом 1 Кривичног Законика.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.  

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду