Кривично ванпретресно веће Основног суда у Новом Саду је дана 18.01.2023. године према окривљеном М.Д.(26) из Чуруга због кривичног дела угрожавање сигурности и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности, продужило притвор у трајању до 30(тридесет) дана  и то до 21.02.2023. године.

Суд сматра да  постоје особите околности које указују да би окривљени у кратком временском периоду могао поновити кривична дела за које је основано сумњив у овом кривичном поступку.

 Против наведеног решења, окривљени и његов бранилац имају право жалбе Вишем суду  у Новом Саду.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду