Сви предмети којима је била задужена судија Радмила Поповић, распоређени су у рад осталим судијама парничног одељења, због оправдане привремене спречености именоване судије за рад, у складу са одредбама Судског пословника, те се све информације у вези са предметима могу добити у парничној писарници овог суда.

 

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду