Посредовање (медијација) је алтернативни начин решавања спорова у ком стране добровољно настоје да спорни однос реше уз помоћ посредника (медијатора) постизањем споразума који је прихватљив за све учеснике медијације. Примена медијације зависи од разумевања њених предности у односу на судско решавање спорова, од стране стручне и опште јавности, због чега је важна њена промоција и примена у судовима. Са тим циљем, Основни суд у Новом Саду је, у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији, донетим од стране Врховног Касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде, основао Инфо - службу за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације) и на интернет сајту је формирао посебну рубрику под називом „Медијација“ са подрубрикама о овом алтернативном начину решавања спорова.

Директним приступом на линкове: МедијацијаИнфо служба за медијацију; Најчешћа питања о медијацији; Реч надзорног судије за медијацију и Медијација – интерес и грађана и суда на сајту су доступне најважније информације о могућности алтернативног решавања спорова (медијацији), док је на линку Регистар медијатора омогућен увид у Регистар медијатора и непосредно преузимање списка медијатора са сајта Министарства правде.

 

За сва додатна обавештења доступна је надзорна судија за медијацију - судија Тања Дробњак  (судница 263/II спрат, тел. 021/4876-370), као и адреса електронске поште:  medijacija@ns.os.sud.rs.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду