На сајту Основног суда у Новом Саду у оквиру рубрике „Уверења, услуге и обрасци“ доступне су детаљне информације о уверењима која издаје Основни суд у Новом Саду, као и o осталим услугама које овај суд пружа странкама. Директан приступ подрубрикама сајта са овим информацијама омогућен је на следећим линковима: УверењаМеђународна овераРазгледање списа и правна помоћИнформације од јавног значаја и Притужбе на рад суда.

Обрасци за подношење Захтева за пружање ових услуга могу се преузети директно са сајта Основног суда у Новом Саду на линку Обрасци.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду