Судска управа Основног суда у Новом Саду обавештава грађане и стручну јавност да је ради праћења актуелне судске праксе на сајту Основног суда у Новом Саду формирала посебну рубрику под називом „Кратке вести из судске праксе“. У овој рубрици налазе се кратке сентенце из грађанске и кривичне области које изражавају ставове и мишљења из одлука донетих по редовним и ванредним правним лековима са подручја овог суда, а које се ажурирају на недељном нивоу.