Дана 16.09.2022. године пред Основним судом у Новом Саду одржано је рочиште у поступку покренутом по тужби тужиоца Сање Петрић против тужених Драгане Арсић, Николе Арежине, Петра Живановића и Душана Томића због сметања државине. На рочишту је одлучено о доказним предлозима странака и саслушани су тужени, те је следеће рочиште заказано за 28.10.2022. године са почетком у 09,30 часова, када је планирано даље извођење доказа саслушањем тужиоца и предложених сведока.

 

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду