,, Шестомесечни резултати рада Основног суда у Новом Саду исказују ажурност у поступању. Уочава се да је овај суд у првој половини ове године остварио значајно боље резултате на свим судским одељењима, те да се изашло из периода оптерећеног околностима везаним за епидемију вируса COVID – 19 и огромног прилива предмета масовних тужби против банака и ЕПС-а, који број предмета је у једном моменту довео до тога да је просечан број предмета по судији на парничном одељењу износио 1.100, што је свакако и поред огромних напора успоравало рад суда.

Уз појачане напоре судске управе и судија Основног суда у Новом Саду успешно су превазиђени изазови са којима се последње две године суочавао суд у вези са епидемијом вируса COVID – 19, која епидемија је захтевала, а у склопу примене мера превенције ширења вируса COVID – 19, да се приликом одржавања суђења поштују све превентивне епидемиолошке мере што је налагало да се велики број суђења мора одржавати у великим судницама, којих је у суду ограничен број, због иначе познатог проблема са недостатком простора у згради правосудних органа, у којој су поред Основног суда у Новом Саду смештени Виши суд у Новом Саду, Апелациони суд у Новом Саду и Привредни суд у Новом Саду, као и Апелационо јавно тужилаштво, Више јавно тужилаштво и Основно јавно тужилаштво, те су судије и учесници поступка током рада морали мењати суднице и међусобно усклађивати термине суђења на дневном нивоу.

Такође, изразила бих задовољство што је током претходне године успешно спроведена и делегација предмета по тужбама против банака ради накнаде за обраду кредита, до које је дошло залагањем судске управе и одлуком донетом од стране Врховног касационог суда, будући да је иста довела до тога да је суд, тако растерећенији од ових предмета, могао повећати своју ажурност и квалитет у погледу свих преосталих предмета.

Са жељом да се настави овакав рад судија и свих запослених, односно суда као целине, судска управа као и сви запослени овог суда, уложиће додатне напоре а све са циљем како би се грађанима омогућило да брже и ефикасније остваре своја права пред судом.“

Председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић.