Пресудом Апелационог суда у Новом Саду потврђена је пресуда Основног суда у Новом Саду донета дана 04.02.2022. године у кривичном поступку против окривљеног А.Т. (44), држављанина Руске Федерације, којом је исти оглашен кривим јер је у временском периоду од лета 2017. године па до лета 2020. године извршио кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију на штету малолетне оштећене. 

Окривљеном је изречена мера забране приближавања и комуникације са малолетном оштећеном, тако што му је забрањено приближавање оштећеној на удаљености од 200 метара, забрањен му је приступ у просторије око места становања или школовања оштећене, као и даље узнемиравње и комуникација са оштећеном у року од две године од дана правноснажности пресуде. Окривљени је сада правноснажно осуђен на казну затвора у трајању од 1 године.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду