Председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић и декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Бранислав Ристивојевић, дана 10.05.2022. године потписали су Протокол о сарадњи ове две институције у оквиру ког ће се спровести стручна пракса студената овог факултета у нашем суду.

У обраћању новинарима и присутнима у амфитеатру, председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, исказала је велико задовољство због потписивања Протокола, наводећи да се на овај начин успоставља блискија сарадња Основног суда у Новом Саду, као значајне државне институције, са научном институцијом таквог реномеа какав је Правни факултет Универзитета у Новом Саду, те је навела да ће ова сарадња пружити студентима још шире могућности, него што је то било до сада, за усавршавање њихових практичних знања путем програма стручне праксе и из области радног права, као и интезивирање сарадње између ове две институције у погледу одржавања семинара, стручних конференција и округлих столова, на обострано задовољство. Наведене активности у великој мери доприносе правосудном систему у Републици Србији.

Посебно је важно нагласити да се студентима Правног факултета Универзитета у Новом Саду на овај начин, по први пут, пружа специјализовано знање из ове гране права, имајући у виду да је право на рад једно од основних људских права, те да је, као такво од великог значаја за грађане, односно за сваког појединца.

Овај вид студентске праксе представља својеврсну обуку студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, у оквиру које ће бити у могућности да прате ток судског поступка, анализирају судски поступак са судијама, али и да сами буду учесници симулације суђења, што доприноси проширивању њиховог знања, али и њихово додатно образовање као студената треће године Правног факултета, у овој веома важној грани права.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду