Обавештамо јавност да су суднице судија Јелене Обренов и Мирне Вујичић Бурсаћ пресељене из зграде суда на Булевару ослобођења, у главну зграду Основног суда у Новом Саду, у улици Сутјеска број 3, те је судница судије Јелене Обренов сада судница број 156а - на првом спрату, а судије Мирне Вујичић Бурсаћ судница број 157а - на првом спрату.

Поред тога, дошло је до додатних промена распореда седења у главној згради суда у улици Сутјеска број 3, па ће убудуће судија Душан Дакић судити у судници број 164 - на првом спрату, судија Тања Дробњак у судници број 263 - на другом спрату, судија Ивана Карапанџић у судници број 260 - на другом спрату, судија Драгана Митрић Савић у судници број 162а - на првом спрату, а судија Мирјана Вицковић у судници број 161 - на првом спрату.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду