Основни суд у Новом Саду богатији за још деветоро запослених који су прошли Основну обуку за МЕДИЈАТОРЕ

 

 

Медијација је признат начин решавања спорова који је бржи и јефтинији у односу на судски поступак, у ком медијатор помаже странкама да утврде своје интересе у односу са другом страном и задовољавајући своје интересе постигну споразум.

 

У периоду од 11.2.-14.2.2022. године Основну обуку за посреднике у решавању спорова - медијаторе успешно су завршиле судије Основног суда у Новом Саду Снежана Николић, Ивана Карапанџић и Гордана Главашки, судијски помоћници Нина Јевић и Снежана Жмукић, као и приправници Јована Гајић, Ристо Симикић, Марија Маринковић и Тамара Иванчев. Обука је реализована у online формату, а предавачи су били: Милена Тадировић, спец. породичне медијације, судија Матија Радојчић, судија и медијатор и адвокат Гордана Матић, медијатор.

           

            Судија Снежана Николић је Обуку окарактерисала довољном за усвајање основних принципа медијације, док је за професионално бављење медијацијом потребно проћи и напредне нивое. Утисци судије Гордане Главашки су изузетни, предаваче је оценила као врхунске. За судију Ивану Карапанџић највећа вредност обуке су конкретни савети за препознавање предмета погодних за медијацију и приказ примера успешних медијација.

 

            И на судијског помоћника Нину Јевић Обука је оставила позитиван утисак, посебно је била задовољна тиме што су предавачи учеснике интензивно укључивали у разговор и све време држали пажњу. Судијски приправник Јована Гајић је истакла да су предавачи створили пријатну атмосферу где су и млађи учесници имали прилику да слободно искажу своја размишљања која су уважавана једнако као и мишљења старијих учесника.

 

            До сада је у Основном суду у Новом Саду више од 15 запослених, како судија, тако и судијских сарадника и приправника, прошло неку од обука за медијаторе.

 

           

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду