Исти датуми понуде и закључења уговора не воде ништавости накнаде за обраду кредита

 

 

            Како је пред Основним судом у Новом Саду и даље у току одређени број тзв. „банкарских предмета“, извештавамо јавност да је суду недавно достављена одлука у којој се Врховни Касациони суд изјаснио о ситуацији када је кориснику кредита Понуда за закључење уговора о кредиту предочена истог дана када је он закључио предметни уговор о кредиту.

 

Ова ситуација је у судским поступцима често истицана ради доказивања тврдње да због истих датума предочавања Понуде за закључење уговора и самог закључења уговора о кредиту, грађани нису имали довољно времена да размисле о условима кредита, нити да упореде ту Понуду, са Понудама других банака.

 

Међутим, Врховни Касациони суд је у својој одлуци, коју је донео ради уједначавања судске праксе, навео да спорна одредба уговора није ништава када је Понуда дата истог датума када је закључен уговор у кредиту, с обзиром на то да је корисник кредита имао могућност да одустане од закљученог уговора у року од 14 дана од дана закључења, без навођења разлога за одустанак, а што у конкретном случају није учинио.

 

Предметна одлука Врховног Касационог суда јесте одлука посл. бр. Рев 5658/2021 од дана 18.11.2021. године.       

 

 

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду