Основана Служба за информисање

 

Дана 18.02.2022. године, Одлуком председнице суда, судије Тамаре Радовић, у Основном суду у Новом Саду основана је Служба за информисање. Служба ће информисати јавност о активностима судија и свих запослених у суду, резултатима рада и другим важним темама у новосадском правосуђу путем саопштења, извештавања о суђењима која су у току и за која постоји интересовање јавности, организовањем конференција за новинаре. 

Организовањем овакве специјализоване службе, председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, препознала је потребу јавности и средстава јавног информисања да на отворенији, једноставнији и бржи начин прате рад суда. 

Службу за информисање чине судије са дугогодишњим искуством у области сарадње судова са средствима јавног информисања, као и сарадници судија са дугогодишњим искуством у кривичној, грађанској и извршној области права. 

Руководилац Службе за за информисање : Ивана Карапанџић - судија у грађанском одељењу Основног суда у Новом Саду и некадашњи портпарол Вишег суда у Новом Саду.

Заменик Руководиоца Службе за за информисање : Милица Јанча, судија у грађанском одељењу Основног суда у Новом Саду и некадашњи портпарол Апелационог суда у Новом Саду.

Портпарол суда - Радовановић Свјетлана. 

Судијски сарадници у Служби за информисање - Светлана Антонијевић Иванић, Милица Пупић и Драган Петронијевић.

Представници средства јавног информисања могу контактирати Службу за информисање  путем нове мејл адресе: infosluzba@ns.os.sud.rs, као и на број телефона Портпарола суда Радовановић Свјетлане : 064 8890-970.

 

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду