Оснивање, сврха и циљеви Службе за информисање

 

Дана 18.02.2022. године, Одлуком председнице суда, судије Тамаре Радовић, у Основном суду у Новом Саду основана је Служба за информисање.

Организовањем овакве специјализоване Службе, председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, препознала је потребу јавности и средстава јавног информисања да на отворенији, једноставнији и бржи начин прате рад суда, као и важност презентовања јавности наших резултата рада и напора које свакодневно улажемо како бисмо омогућили грађанима остваривање и заштиту права.

Циљ Службе је да својим активностима и кроз интернет презентацију суда, грађанима представи рад суда и запослене у суду, предочи најважније активности и резултате нашег рада, информише грађане о предметима за које постоји интересовање јавности, али и о донетим правним ставовима у правоснажно окончаним поступцима. На овај начин, Служба жели да учини доступним грађанима све информације које су од значаја за њихов приступ правди, разумевање рада суда и за јачање њиховог поверења у рад правосуђа.

Служба за информисање својим активностима дели информације којима се сваки посетилац сајта упознаје са радом суда, начином на који да дође до информација које га интересују, као и до образаца и докумената који су му потребни да би користио неку од услуга које суд пружа, те актуелним распоредом судница и судија и других служби у суду.

Преданим радом на интернет сајту, као и другим активностима, Служба за информисање настоји да детаљније представи рад и резултате рада суда, подстакне унутрашњу сарадњу и размену информација између запослених, афирмише вредност, одговорност и значај рада у правосуђу како би се показао квалитет нашег кадра и рада, те повећало интересовање квалитетних младих дипломираних правника, који тек бирају свој професионални пут, за рад у српском правосуђу, те и у нашем суду.

Поред, наведеног, Служба за информисање Основног суда у Новом Саду, има за циљ и да унапреди међусобну унутрашњу комуникацију запослених у суду, подстакне афирмисање реализованих резултата, стручно усавршавање и ажуран рад свих запослених у суду, како бисмо позитивно утицали једни на друге, сарађивали, унапређивали сопствени рад и рад свих наших служби, те о свему постигнутом информисали јавност и приказили позитивне стране и достигнућа нашег суда.

Кроз овакве активности наше Службе за информисање, у наредном периоду ће се повећати међусобно разумевање грађана и суда, срушиће се предрасуде о недодирљивости и недоступности судова за јавност, омогућиће се друштвена контрола нашег рада и повећаће се поверење грађана у  независност и квалитет нашег рада, као и у рад највећег представника новосадске судске власти – Основног суда у Новом Саду у целини.

Служба за информисање  Основног суда у Новом Саду