Инфо служба о медијацији

 

Поштовани грађани,

 

у Основном суду у Новом Саду постоји Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова, тзв. „Инфо служба о медијацији“ чији је циљ давање информација о могућности постизања мирног решавања спорова.

Судија Тања Дробњак је надзорни судија за послове из области рада Инфо службе Основног суда у Новом Саду за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације).

Основни суд у Новом Саду, у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији, које су донели Врховни касациони суд, Високи савет судства и Минстарство правде, отворен је за сарадњу са свим пружаоцима услуга медијације у циљу унапређења примене медијације и остваривања могуће сарадње у циљу промоције медијације и евентуалног закључења Протокола о сарадњи.

За сва обавештења можете се обратити судији Тањи Дробњак  (судница 275/II спрат) или слањем електронске поште на имејл адресу :  medijacija@ns.os.sud.rs.