Поздравна реч председника Основног суда у Новом Саду

 

Поштовани грађани,

 

Част ми је да вам, у своје лично име, и у име колектива Основног суда у Новом Саду, пожелим дободошлицу на нашу званичну интернет презентацију чији је циљ да вам на најједноставнији начин предочи рад суда, као и начин на који ћете пред нашим судом остварити своја права.    

Основни суд у Новом Саду, као највећи основни суд на територији Аутономне Покрајине Војводине, има преко 300 запослених, и више од 90 судија који поступају у седам судских одељења смештених у зградама у Новом Саду, у улици Сутјеска бр. 3 и на Булевару Ослобођења број 58. Одељења нашег суда су Одељење за претходни поступак, Одељење за породичне спорове, Одељење за радне спорове, као и Кривично, Парнично, Ванпарнично и Извршно одељење.

Званична презентација Основног суда у Новом Саду је настала као израз тежње да се кроз приказивање унутрашње организације и надлежности овог суда, грађанима учине јавним и доступним информације које су од значаја за остварење и заштиту основних права и интересаУ постизању овог циља, интернет презентација суда садржи контакт податке суда и свих најважнијих судских служби, основне податке о надлежности суда и о његовој унутрашњој организацији са годишњим распоредом послова и информатором о раду суда, имена судија са назнаком у којим материјама поступају, распоред судница и других важних просторија у судским зградама, приказ услуга које суд пружа са моделима и обрасцима који су вам потребни за коришћење тих услуга, као и статистичке извештаје о резултатима нашег рада. 

Позивам вас да прегледом нашег сајта упознате Основни суд у Новом Саду - заштитника ваших права и инетреса.      

Основни суд у Новом Саду настојаће да и у будућности прати потребе грађана, побољшава рад и организацију ове институције, даје саопштења поводом активности и резултата рада, као и информације о предметима који су изазвали интересовање јавности. Наша мисија је да вам олакшавамо приступ суду и приступ правди, стога ћемо свакодневно радити на ажурирању и редовном објављивању података на интернет страници суда и тако наш рад учинити транспарентнијим и вама ближим.

 

С поштовањем,

председник Основног суда у Новом Саду,

судија Тамара Радовић