Судији Основног суда у Новом Саду Весни Маричић је престала судијска функција дана 31.08.2023. године на лични захтев, због остваривања права на старосну пензију, што је утврђено Одлуком Високог савета судства од 13.07.2023. године. Именована судија је у тренутку престанка судијске функције поступала у парничном одељењу нашег суда.

Све објављене вести Основног суда у Новом Саду су на линку Вести.   

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду