Особе са посебним потребама

 

Основни суд у Новом Саду се налази у згради у Новом Саду, Сутеска бр.3 и у судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду. У зграду суда омогућен је приступ особама са инвалидитетом, које за кретање користе инвалидска колица.

 

У непосредној близини зграде суда постоје паркинг места која су резервисана за особе са инвалидитетом. У самој згради Суда, за кретање између спратова, особе са инвалидитетом могу користити лифтове. У ситуацијама када је то потребно, суђење се измешта у судницу у којој особе са инвалидитетом имају приступ.