Актуелно

Троје запослених Основног суда у Новом Саду завршило Специјализовану обуку за Посредовање у стечајном поступку

  

Медијација је признат начин решавања спорова који је бржи и јефтинији у односу на судски поступак, у ком медијатор помаже странкама да утврде своје интересе у односу са другом страном и постигну споразум.

Стечајни поступак представља сложен поступак чији је циљ колективно намирење стечајних поверилаца у односу на инсолвентног дужника. Како је пракса показала да се ради о комплексном и дуготрајном поступку, решавање истог на алтернативни начин је од великог значаја.

Дана 12.03.2022. године и 13.03.2022. године у организацији Центра за конструктивно решавање сукоба Србије, одржана је Специјализована обука за посредовање у стечајном поступку, коју обуку су успешно завршиле судије Основног суда у Новом Саду Снежана Николић и Ивана Карапанџић, као и судијски приправник Ристо Симикић. Обука је реализована у online формату, а предавачи су били: Милена Тадировић, медијатор, Мирослав Кнежевић, медијатор и Гордана Матић, адвокат и медијатор.

До сада је у Основном суду у Новом Саду више од 15 запослених, како судија, тако и судијских сарадника и приправника, прошло неку од обука за медијацију, све са циљем да грађанима приближи и овај начин решавања спорних ситуација, као алтернативу судском поступку.

 

 

Основни суд у Новом Саду богатији за још деветоро запослених који су прошли Основну обуку за МЕДИЈАТОРЕ

 

У периоду од 11.2.-14.2.2022. године Основну обуку за посреднике у решавању спорова - медијаторе успешно су завршиле судије Основног суда у Новом Саду Снежана Николић, Ивана Карапанџић и Гордана Главашки, судијски помоћници Нина Јевић и Снежана Жмукић, као и приправници Јована Гајић, Ристо Симикић, Марија Маринковић и Тамара Иванчев. Обука је реализована у online формату, а предавачи су били: Милена Тадировић, спец. породичне медијације, Матија Радојчић, судија и медијатор и Гордана Матић, адвокат и медијатор.       

Судија Снежана Николић је Обуку окарактерисала довољном за усвајање основних принципа медијације, док је за професионално бављење медијацијом потребно проћи и напредне нивое. Утисци судије Гордане Главашки су изузетни, предаваче је оценила као врхунске. За судију Ивану Карапанџић највећа вредност обуке су конкретни савети за препознавање предмета погодних за медијацију и приказ примера успешних медијација. 

И на судијског помоћника Нину Јевић Обука је оставила позитиван утисак, посебно је била задовољна тиме што су предавачи учеснике интензивно укључивали у разговор и све време држали пажњу. Судијски приправник Јована Гајић је истакла да су предавачи створили пријатну атмосферу где су и млађи учесници имали прилику да слободно искажу своја размишљања која су уважавана једнако као и мишљења старијих учесника.