Судско особље

 

По усвојеном Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 29.12.2015. године у Основном суду у Новом Саду систематизовано је 42 радних места са 333 запослених.

У овом моменту у Основном суду у Новом Саду послове обавља:

  • 319 запослена на неодређено време и
  • 31 запослених на одређено.

Судско особље у Основном суду у Новом Саду чине:

  • Виши судијски сарадници
  • Државни службеници и намештеници запослени на административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.