Председник суда

Председник Основног суда у Новом Саду судија Тамара Радовић

CURRICULUM VITAE

  • Рођена 10.09.1970. године у Врбасу.
  • Завршила Правни факултет у Новом Саду 07.09.1998. године, након чега је радила као приправник у Општинском суду у Новом Саду од 01.11.1998. године до 01.11.2000. године. 
  • Правосудни испит положила 29.03.2001. године у Београду.
  • Од 11.06.2001. године до избора за судију 23.12.2005. године радила као стручни сарадник у Општинском суду у Новом Саду, прву годину на оставинама, потом као самостални стручни сарадник истражног судије, а потом и на првом степену кривице.
  •  Дана 23.12.2005. године, Одлуком Народне скупштине Републике Србије (Службени гласник РС бр. 114/05), изабрана за судију Општинског суда у Бачкој Паланци, где је радила као истражни судија и судећи судија на првом степену кривице.
  • Од 01.04.2008. године, у складу са решењем о премештају број 112-00-3/2008-1 од 20.03.2008. године, радила у Општинском суду у Новом Саду - сада Основни суд, као судећи судија у кривичним стварима.
  • Децембра 2013. године изабрана за судију Вишег суда у Новом Саду, где је, до ступања на функцију председника Основног суда у Новом Саду, радила као судећи судија у првом степену кривице.
  • Похађала мноштво стручних семинара и поседује бројне сертификате, између осталог, и за рад са малолетним учиниоцима кривичних дела и из кривично правне заштите малолетних лица, као и из области насиља у породици.
  • Активно учествовала на саветовању из области кривичног права на Златибору као коаутор стручног рада на тему „Припремно рочиште – норма и пракса“.
  • Од недавно, одлуком Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине, именована за члана Првог испитног одбора за полагање правосудног испита.