ПочетнаСаопштења за јавностПоводом протеста Синдиката српске полиције

Поводом протеста Синдиката српске полиције

Поводом протеста Синдиката српске полиције, који је дана 06.02.2017. године одржан испред Зграде правосудних органа у Новом Саду,

председница овог суда, примила је представнике Синдиката полиције, на њихову иницијативу, којом приликом им је указала на надлежност председника суда, на улогу суда и судијске функције у систему поделе власти, као на и чињеницу да је сваки судија самосталан и независтан у свом раду и доношењу одлука. Судија који поступа у одређеном предмету дужан је да спроведе доказни поступак и да на основу утврђених чињеница, у складу са прописима, донесе пресуду коју образлаже у писаном отправку пресуде или решења и отправак доставља странкама у поступку. Овакав начин поступања односи се на све судске поступке. Контрола законитости и правилности судске одлуке у конкретном предмету може бити преиспитана једино од стране надлежног суда у другостепеном односно жалбеном поступку. Због тога је председница суда у разговору са представницима Синдиката полиције, указала да није дозвољено кометарисати одлуке суда ван за то предвиђеног поступка. Исторемено је указала и на улогу тужилаштва у кривичним поступцима и на везаност суда оптужним актом који подноси овај орган, односно да је суд везан чињеничним описом дела који наводи тужилац у оптужном акту.