ПочетнаСаопштења за јавносту предмету који се води против окривљеног Ненада Чанка

у предмету који се води против окривљеног Ненада Чанка

Поводом медијских натписа у вези са суђењем које је било заказано за дан 19.09.2016. године са почетком у 12,00 часова, у судници број 28 у приземљу зграде, у предмету овог суда посл. бр. К- 1107/16, који се води против

окривљеног Ненада Чанка, а у којима су пренети наводи браниоца окривљеног да Судска управа Основног суда у Новом Саду није обезбедила адекватан простор за одржавање суђења, Основни суд у Новом Саду жели да обавести јавност да се поступајућа судија, пре одржавања рочишта, није обратила Судској управи ради обезбеђивања веће суднице за одржавање главног претреса.