ПочетнаСаопштења за јавносту предмету који се води против окривљеног Ненада Чанка

у предмету који се води против окривљеног Ненада Чанка

 У предмету који се води пред овим судом против окривљеног Ненада Чанка због кривичног дела насилничко понашање из чл. 344 ствав 2 у вези . ст. 1 КЗ-а, главни претрес који је био заказан за дан 08.12.2015. године у 10,00 часова није одржан,

из разлога што је пре почетка претреса, бранилац окривљеног Ненада Чанка, адвокат Милан Ђукић из Новог Сада, телефоном известио суд да због протеста адвоката који је заказан на дан одржавања овог главног претреса од 12 часова у Београду, браниоци окривљеног неће приступити на заказани главни и претрес, а из којих разлога упућују молбу суду да одложи главни претрес. Након тога, суд је донео решење да се главни претрес заказан за дан 08.12.2015. године неће одржати, док је следећи главни претрес у овом предмету заказан за 19.01.2016. године у 14,00 часова.