ПочетнаСаопштења за јавносту предмету који се води пред овим судом против окривљеног Даријана Мусића

у предмету који се води пред овим судом против окривљеног Даријана Мусића

Дана 03.07.2014. године јавно је објављена пресуда у кривичном предмету против окривљног Даријана Мусића који се води пред овим судом због кривичног дела злостављање и мучење из чл. 137. став 1. КЗ-а, а за које је прописана казна затвора до једне године.

 Окривљени Даријан Мусић је оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од једне године, док је у погледу имовинскоправног захтева законски заступник иза покојне оштећене упућен на парнични поступак.