ПочетнаСаопштења за јавностУ ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОВИМ СУДОМ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ ДАРИЈАНА МУСИЋА

У ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОВИМ СУДОМ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ ДАРИЈАНА МУСИЋА

Данашњи главни претрес у предмету који се води пред овим судом против окривљеног Даријана Мусића, због кривичног дела угрожавање сигурности из чл. 138. став. 1. КЗ-а у стицају са кривичним делом злостављање и мучење

из чл. 137. став 1. КЗ-а у вези чл. 60, није одржан, ради остављања законског рока за припрему одбране, обзиром да је тек на данашњем главном претресу бранилац окривљеног адвокат Мушицки Павле из Новог Сада приложио пуномоћ за одбрану окривљеног.

Следећи главни претрес у овом предмету је заказан за дан 10.04.2014. године у 11 часова.