ПочетнаСаопштења за јавностУ ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОВИМ СУДОМ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ НЕНАДА ЧАНКА

У ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОВИМ СУДОМ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ НЕНАДА ЧАНКА

Данашњи главни претрес у предмету који се води пред овим судом против окривљеног Ненада Чанка, због кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. став 2. у вези става 1. КЗ-а није одржан због недоласка окривљеног Ненада Чанка који је свој изостанак са данашњег главног претреса оправдао достављањем медицинске документације.

Следећи главни претрес у овом предмету је заказан за дан 02.04.2014. године, а поступајући судија је одредила вештачење повреда констатованих у прелиминарном лекарском извештају на име Нанада Чанка, а на околност да ли је окривљени био способан да приступи на данашњи главни претрес.

На основу налаза вештака, суд ће одлучити о начину позивања окривљеног на наредни главни претрес.