ПочетнаПриправничке радионице

Приправничке радионице

 

 

 

У "Недељи приправничких радионица" први пут организоване у Основном суду у Новом Саду, у периоду од 24.04.2017. године до 28.04.2017. године, судијским приправницима је кроз практичне вежбе са предавачем, председником и судијом овог суда, Анђелком Станојевић као и организовањем симулације суђења у грађанскоправној материји- парничном поступку, на занимљив начин презентован циљ програма обуке судијских приправника, које активности су испраћене и брошуром чија израда је у току. Сврха ове едукације је да се приправницима пружи прилика да се на што квалитетнији начин оспособе и стекну радно искуство за самостално обављање послова у правосуђу, односно у струци.

Стога је и идеја да се заједничким радом, кроз радионице, начини корак даље, како би се знање приправника употпунило, пре свега практичним вежбама у којима ће се свако од њих наћи у некој од улога учесника у судском поступку, а пре свега добити прилику да изрази своје правничко мишљење.

Основни суд у Новом Саду ће у будућем периоду настојати да спроводи приправничку праксу и у другим областима права.

Активност едукације приправника спроведена је уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији", који финансира Европска унија.

 

 

ОБУКА ПРИПРАВНИКА

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

 Стручно усавршавање правника који у Суду обављају приправничку праксу препознато је као посебно важно питање, како за те младе људе који, и поред незавидног тренутног статуса, показују огромну жељу за знањем и озбиљним радом, тако и за наше правосуђе у целини.

Стога је дана 25.08.2017. године у Основном суду у Новом Саду организован догађај који је представљао завршницу Првог циклуса приправничких радионица, спроведених у области грађанског права- парнични поступак, као иновативни модел обуке судијских приправника. Први циклус описаних активности је заокружен Брошуром Основног суда у Новом Саду, као пратећим материјалом за унапређење нивоа знања и вештина приправника, а прва у низу планираних брошура је представљена на наведеном догађају. Брошура је израђена уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији", који финансира Европска унија, чији представници су овом приликом били присутни, а као гост је догађају присуствовао директор Правосудне академије Ненад Вујић.

Судијским приправницима, који су се са задовољством одазвали овој организованој активности, обратили су се председник Основног суда у Новом Саду, судија Анђелка Станојевић и судија Сања Гојковић Столић, надлежна за спровођење обуке и стручно усавршавање приправника, којом приликом је истакнуто да су унапређење ефикасности, квалитета услуга, као и иновативност у раду, били и остају приоритети Основног суда у Новом Саду, а са тим у вези и обука судијских приправника која представља улагање у будућност.

Спровођење обуке у виду посебно осмишљених предавања, радионица и симулација суђења се наставља у наредном периоду и у другим областима права.

Кликом на наведени линк можете погледати прилог о обуци приправника из Дневника Радио телевизије Војводине од 26.08.2017. године.

 https://www.youtube.com/watch?v=SIfZ1B-zrI0

 

 

 

Недељом приправничких радионица у периоду од 16 до 20.10.2017. године заокружен је други циклус практичних вежби и симулације суђења организованих у материји радних спорова. Овај сегмент права са аспекта судског поступка на занимљив начин приправницима Основног суда у Новом Саду презентовала је Сања Гојковић Столић, судија овог суда.

 

 

 

Спровођење обуке приправника у Основном суду у Новом Саду је настављено организовањем трећег циклуса Приправничких радионица из области кривичног права, у периоду од 11. до 15. децембра 2017. године. И овог пута приправничке радинице су започете предавањем, које су одржале судије Кривичног одељења Основног суда у Новом Саду, Ана Стаменић и Наташа Николић. Приправницима је на одржаном предавању кроз конкретне примере представљен кривични поступак, те поједини процесни и материјални институти који се могу јавити у току кривичног поступка, након чега су приправници, у наредним данима, кроз учешће у симулацијама суђења, били у прилици и да практично примене и провере своја стечена знања.
Обрађивање кривичноправне материје, односно кривичног поступка, кроз радионице и симулације суђења у оквиру приправничке обуке у Основном суду у Новом Саду, заокружено је представљањем брошуре Основног суда у Новом Саду из области кривичног права, која је израђена уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији", који финансира Европска унија.

 

 

ПРИПРАВНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА

У оквиру обуке приправника, коју спроводи Основни суд у Новом Саду, у периоду од 07. до 09. марта 2018. године, одржан је четврти циклус Приправничких радионица из области породичних спорова. Предавање из наведне области, са посебним освртом на брачне спорове – поступак за развод брака по тужби и по предлогу за споразумни развод брака, одржала је Светлана Митровић, виши судијски сарадник у оквиру Одељења породичних спорова овог суда. Приправници су и овог пута били у прилици да се путем интерактивног предавања упознају са актуелностима из судске праксе, као и да се кроз обраду практичног задатка – случаја, у оквиру симулација суђења, опробају у различитим процесним улогама.