ПочетнаПријем странака

Пријем странака

Странке и њихове пуномоћнике прима председница суда Анђелка Станојевић, заменици председника суда судије Весна Душић, Дубравка Кнежевић и Ана Стаменић или секретар суда Бојан Котур.

Термин у којем ће бити обављен разговор, странка унапред заказује позивом на број телефона 021/4876-360, након чега ће бити одређен дан, време и место пријема странке.