Обрасци

  • Образац: Захтев за уверење преузмите овде.
  • Образац: Притужбе преузмите овде.
  • Образац: Захтев за препис и фотокопирање списа преузмите овде.
  • Образац: Захтев за разгледање списа преузмите овде.
  • Образац: Захтев за слободан приступ инфомрацијама од јавног значаја преузмите овде.
  • Образац: Жалба против одлуке органа власти којим је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији преузмите овде.
  • Образац: Жалба када орган власти није поступио /није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) преузмите овде.
  • Образац за издавање уверења да пред овим судом није одређена мера заштите од насиља у породици преузмите овде.
  • Образац за издавање уверења да пред овим судом није покренут бракоразводни спор преузмите овде.
  • Образац за издавање уверења о нелишавању родитељског права преузмите овде.