ПочетнаЈавност радаИзвештај о раду суда

Извештај о раду суда

 
Република Србија
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

Статистички извештај Основног суда у  Новом саду, по свим предметима, приказан је у следећој табели:

Извештај о раду суда за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о раду суда за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Извештај о раду суда за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Извештај о раду суда за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Извештај о раду суда за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о раду суда за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године